NELER YAPIYORUZ

• İLK MÜRACAAT – RANDEVU:
Aile telefonla ya da bizzat başvurduğunda sekreterya tarafından çocuğun yaşı, problemi ve ailenin iletişim bilgileri alınarak eğitimsel-gelişimsel değerlendirme birimine yönlendirme yapılır. Birim yetkilisi tarafından aile ile kısa bir görüşme yapılarak randevu planlanır.
• ÖN GÖRÜŞME:
Çocuğuyla birlikte kurumumuza gelen aile ile bir ön görüşme yapılarak, çocuğa ait tıbbi ve eğitsel belge ve bilgiler, sorunlar, özellikler, aile talep, şikayet ve beklentileri alınarak değerlendirilir.
• ORTAMA UYUM:
Çocuğun ortama ısınması için ayrılan değerlendirme öncesi süreçtir. İlk izlenim verileri oluşturan ve serbest gözlem imkanı tanıyan önemli bir basamaktır.
• GÖZLEM İNCELEME DEĞERLENDİRME:
Çocuk eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi tarafından değerlendirme ünitesine alınır ( Erken çocukluk dönemindeki çocukların aileleri de bu sürece dahil edilir) . Bu birim Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanları, Psikolog , Özel Eğitimci ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Değerlendirme esnasında çocuğun ortamdaki davranışlar, ilişki ve iletişim stilleri, akranlarıyla benzeşen ve ayrılan noktaları, normal gelişim sürecinde hangi noktada olduğu, güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stratejilerine yönelik ip uçları çeşitli yöntem ve araçlar kullanılarak değerlendirilir. Hangi yöntem ve araçların kullanılacağı çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve problemine göre çeşitlilik göstermektedir.
Kullanılan Yöntem, Test araç ve gereçleri
• Doğal Gözlem
• Yapılandırılmış Gözlem
• Portage Erken Çocukluk Eğitimi Programı Değerlendirme Listesi
• Denver Gelişim Tarama Envanteri
• AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri )
• Goodenough Bir adam çiz testi
• Peabody Resim kelime testi
• Bender- Gestalt görsel motor algı testi
• Artikülasyon değerlendirmesi
• Akademik Beceri Değerlendirme Formu
• Özgül öğrenme güçlüğü testi
• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değerlendirme ölçekleri
• Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri
EKİP KONSÜLTASYONU:
Aile ile yapılan ön görüşme ve ekip konsültasyonunun ardından, eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ekip üyeleri tarafından çocuğun durumu, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, olası risk durumları ve yapılabilecekler konusunda konsültasyon yapılarak bir karara varılır.

• AİLE GÖRÜŞMESİ:
Eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme birimi yapmış olduğu konsültasyon sonuçlarını aile ile paylaşır. Çocuğun eğitimsel ve gelişimsel performansı, bireysel gereksinimleri, özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı, ihtiyacı varsa ön program çerçevesi hakkında bilgilendirmede bulunulur.
• KARAR:
Aile kayıt kararı aldığı taktirde eğer çocuğun rehberlik araştırma merkezi tarafından düzenlenmiş raporu varsa kayıt işlemi tamamlanır ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğü tarafından programları iletilir. İlk bir aylık süreçte eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ve program koordinatörlüğü ekip halinde çalışarak çocuğun detaylı performans değerlendirmesini, öğrenme hızını, öncelikli ihtiyaçlarını, bir yılı kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim programını, öğrenme stratejilerine göre belirlenmiş öğretim tekniklerini belirlerler ve ekip üyeleri ile aile üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantısında aile ile paylaşırlar.
Eğer çocuğun raporu yoksa programa başlamadan önce aile yasal haklarından faydalanabilmesi için hastaneye ve rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir rapor düzenlendikten sonra çocuğun eğitim süreci başlar.