Eğitim Programı Modülü 1

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI MODÜLÜ

– Akıcı Konuşma
– Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı
– Gelişimsel Dil
– Ses Bozukluklarının Sağaltımı
– Ses ve Sesletim Bilgisi