Eğitim Programı Modülü 3

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI MODÜLÜ

– Bilişsel Hazırlık Becerileri
– Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
– Günlük Yaşam Becerileri
– Matematik
– Öz Bakım Becerileri
– Psikomotor Becerileri
– Sosyal Hayat
– Toplumsal Yaşam Becerileri
– Türkçe