Eğitim Programı Modülü 2

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI MODÜLÜ

– Gelişimsel Dil
– Matematik
– Okuma-Yazma
– Öğrenmeye Hazırlık
– Ses ve Sesletim Bilgisi